ในวิดีโอ: เช่น Electronic Arts ทุกจัดการเรา- ฟีฟ่าแดง

Ein sehr wichtiges Video von dem YouTuberSimplicissimus”. ที่นั่นเขาได้ชี้ไปยังเป็นผู้เล่นของ Electronic Arts ฟีฟ่าทีมที่ดีที่สุดจัดการและไม่รวม.

Auf Atari-Gamer haben wir vor einigen Jahren den Kampf gegen Pay-To-Win aufgenommen. Mit tausenden Besuchern jeden einzelnen Tag, können wir euch davon überzeugen, dass ihr nie wieder euer echtes Geld ausgeben braucht.

Das gilt vor allem für folgende Spieler von EA:

und vielen weiteren Spielen von EA. Wir hoffen das Video wird euch noch mehr die Augen öffnen. มีความสนุกสนาน!

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ

กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณ!
กรุณากรอกชื่อของคุณที่นี่